Party: Kiemo Klasika

> >

Party: Kiemo Klasika

Kiemo klasika kiemo draugams.
Nuo sutemų iki brėkštančio ryto Kudirkoj. Su savais:

Darius Di
Burba
Stundžius
Eivydas a.k.a Urexboyfriend

_______________________________________
0 €
Studija pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų be papildomo paaiškinimo.