Party: SYNAESTHESIS "In C"

> >

Party: SYNAESTHESIS "In C"

Susibūrėme siekdami suteikti muzikai naujų prasmių, jungti ją su kitomis medijomis, naujais meno kontekstais, taip sukurdami ne tik garsinį, bet multimedialų meną. Palaipsniui prie mūsų prisijungė nedidelis ratas meninink(i)ų, eksperimentuojančių įvairiose srityse. Plėtėmės ir pasidarėme panašūs į gyvą organizmą.

Ilgainiui supratome, kad likome atsiriboję nuo paties kūrinio, kažkur paviršiuje. Buvome tik dar vieni atlikėjai. Visada siekėme (ir sieksime) sukurti multidimensinę meno formą – tekstą, koks jis ir turi būti savo pirmine (lotyniškąja) ir postmoderniąja prasme. Tačiau kartu reikia įprasminti ir tokio teksto daugiareikšmiškumą, jo nebaigtumą. Norėdami nesustoti (juk gyvas organizmas turi keistis), mes, kaip ansamblis pirmiausia turime ne atlikti, o kurti(s).

Dėl to būsimam koncertui ir pasirinkome Terry Riley „In C“ – kūrinį, kuris savo improvizaciškumu panaikina skirtį tarp akademinės ir liaudies muzikos, tarp rašytinės ir žodinės tradicijos. Vienas natų puslapis ir kelios instrukcijos savaime priverčia atlikėją dalyvauti kūrybos procese, todėl kiekvieną kartą „In C“ suskambą vis kitaip. Šiuo procesu mes ir norime pasidalinti.

- Synaesthesis

Vytautas Oškinis_fleita
Artūras Kažimėkas_klarnetas/bosinis klarnetas
Arminas Bižys_altinis/baritoninis saksofonas
Jonas Kunčius_trombonas
Gediminas Slipkus_el. gitara
Pranas Kentra_el. gitara
Marta Finkelštein_pulsas
Diemantė Merkevičiūtė_smuikas
Lora Kmieliauskaitė_smuikas
Mintautas Kriščiūnas_altas
Dominykas Digimas_violončelė
Donatas Butkevičius_kontrabosas
Karolis Variakojis_midi klavietūra.

//

Kultūros baras Kablys, Kauno g. 5, Vilnius, LT.
Koncerto pradžia: 20.30
Kaina: 3 €

www.facebook.com/ensemblesynaesthesis

Invited: Gintaras Dautartas, Laura Karpavičiūtė, Marta Finkelstein, Kritijonas Zakaras, Andrius Arutiunian, Andrius Valuta, Baras Kablys, Karolis Variakojis, Barté Absente, Valentina Finkelšteinienė, Vladas Dieninis, Julita Jurkšaitė, Kristina Ti, Kazimieras Jušinskas, Ernestas Dima, Ieva Pakalniškytė, Justina Kaminskaitė, Andrejus Kairys, Vėjas Vakaris, Joana Gyvenugerai, Saulė Norkutė show more »